JAVNA TRIBINA

Poštovani,
 
Pozivamo vas da medijski pokrijete javnu tribinu "Utjecaj zagađenja zraka na javno zdravlje" koja će se u organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane i Eko foruma Zenica, a uz podršku Američke ambasade u Sarajevu održati u četvrtak, 16.11.2017 u 19:00 sati, na Univerzitetu u Zenici (sala 10 Metalurško-tehnološkog fakulteta, Travnička cesta 1).
 
Predavač na javnoj tribini bit će Beth M. Hassett-Sipple, MSPH, naučni saradnik Agencije za zaštitu okoliša SAD (U.S. EPA)*.
 
Javna tribina ima za cilj da upozna javnost s posljedicama zagađ enja zraka po zdravlje, te američkim iskustvima u poduzimanju mjera za smanjenje zaga đenja.
 
s poštovanjem,
Samir Lemeš
Eko forum Zenica