NAUČNO-STRUČNO PREDAVANJE

Poštovani članovi,
obavještavamo Vas da će se u organizaciji Ljekarske komore Ze-do kantona 06.11.2017. godine (PONEDJELJAK) u 18,00h u sali Grada Zenice  održati naučno-stručno predavanje:
 
 
1.      Značaj ergooftalmologa u timu za ocjenu radne i sportske sposobnosti-Prim.dr. Azra Drino Čaušević (Kantonalni zavod za medicinu rada)
2.      Hirurški tretman i izvanredan ishod nakon teške traume mozga-dr. Fahrudin Alić (Kantonalna bolnica Zenica)
3.      Utjecaj povišenog preovulacijskog progesterona na ishod IVF-a i strategije za prevazilaženje njegovog negativnog efekta za vrijeme ovarijalne stimulacije-dr. Emina Ejubović (Kantonalna bolnica Zenica)