OBAVIJEST O STRUČNOM SASTANKU

OBAVIJEST
 
Poštovani,
obavještavamo Vas da će 10.10.2017. godine u hotelu "Zenica", u Zenici sa početkom 13,00h  biti održan stručni sastanak u saradnji sa Nobel Ilac, Predstavništvo u BiH biti organizovan stručni sastanak na temu:
"Mjesto fenofibrata u terapiji dislipidemije "
Predavač je Dr.sci.prim Larisa Gavran
Ciljna grupa su doktori medicine, spec. porodične medicine, sa područja Zenice
 
Srdačan pozdrav. 
Predsjednik Ljekarske komore 
Ze-do kantona
prim.dr Tarik Kapidžić