OBAVIJEST O STRUČNOM SASTANKU

SVIM ČLANOVIMA LJEKARSKE KOMORE ZE-DO KANTONA
 
OBAVIJEST
 
Poštovani,
obavještavamo Vas da 28.09.2017. godine u hotelu "Split" Usora-Jelah u 17,00h biti će održan stručni sastanak u saradnji sa Novartis pharma services inc. na temu:
"Važnost prevencije i liječenja suhog oka-Systane Hydration"
 
Predavač je Doc.dr.sci.prim Emir Čabrić.
 
Ciljna grupa su doktori medicine, spec. porodične medicine, sa područja Maglaja, Tešnja, Zavidovića, Žepča, Doboja i Usore.