OBAVIJEST O BILTENU LJEKARSKE KOMORE

SVIM ČLANOVIMA LJEKARSKE KOMORE ZE-DO KANTONA
OBAVIJEST
 
Poštovani,
obavještavamo Vas da ćete u narednoj sedmici dobiti novi Bilten Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona, broj 24, august/kolovoz, zbog greške nastale u štampi. Naime u prethodno dostavljenom Biltenu nedostaju prve dvije stranice istog, što je nastalo kao pogreška štamparske kuće koja je radila isti, no međutim nakon uočene greške istu su otklonili o svome trošku. 
 
Srdačan pozdrav. 
 
Predsjednik Ljekarske komore 
Ze-do kantona
prim.dr Tarik Kapidžić